De vereniging

Het Bestuur:

Voorzitter

John Luijten

Penningmeester

Marianne Boon

Secretaris

Monique Luijten


 

 


Post adres:

Servatiusstraat 24
6444VL Brunssum
06-49776274
 


06-16114367
penningmeester-gen-ki(at)hotmail.nl.


 Mail:

aikidobrunssum (at)gmail.com

 

 Aikido Lestijden per 8-1-2024

Volwassenen

Maandag               19:00 uur tot 20:30 uur

Vrijdag                   19:00 uur tot 20:30 uur

 

Jeugd (12 tot 17 jaar)

Dinsdag               19:00 uur tot 20:00 uur

Donderdag          19:00 uur tot 20:00 uur

 

Jeugd (5 tot 12 jaar)

Dinsdag              18:00 uur tot 19:00 uur

Donderdag         18:00 uur tot 19:00 uur

Tempu Yoga

Zaterdag en Zondag van 08u30 tot 09u30 

Woensdag van 19u00 tot 20u00

Losse les a 1 uur €10Contributie

Contributie Aikido volwassenen 25,- per maand

Aikido studenten vanaf 18 jr. en 65+ 20,- per maand.

Aikido jeugd vanaf 5 t/m 18 jr. 15,- per maand.

Aikido en Tempu Yoga samen € 35 per maand

TEMPU Yoga  30,- per maand (3 les dagen per week)

TEMPU Yoga 18 jr. en 65+ €20,- per maand

TEMPU Yoga  Losse les a 1 uur €10

Eenmalig Inschrijfgeld € 15

-Restitutie van de contributie wordt niet verleend, ook als er geen gebruik wordt

gemaakt van de aangeboden lessen, door welke reden dan ook. 


 

 

Contact

Adres


GYMZAAL Brede School Centrum

Prins Bernhardstraat 40c

6441 AL

Brunssum

Nederland               E-mail


aikidobrunssum (at)gmail.com


KvK nummer


14092250


Bank nummer


IBAN: NL 58 SNSB 0922 0085 58

BIC: SNSBNL2A

  


PRIVACY POLICY

Aikido vereniging Brunssum Fudo Jyuku Dojo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens Aikido vereniging Brunssum Fudo Jyuku Dojo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Aikido vereniging Brunssum Fudo Jyuku Dojo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Privacy coördinator :
John Luijten
Aikido vereniging Brunssum Fudo Jyuku Dojo

 

  

Inschrijfformulier 2021
AIKIDO& Yoga aanm&mag-2021.pdf (177.46KB)
Inschrijfformulier 2021
AIKIDO& Yoga aanm&mag-2021.pdf (177.46KB)